آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1367 تاسیس گردیده است و سابقه طولانی در ارائه خدمات به اساتید دانشجویان و سایر متقاضیان در زمینه آنالیز عنصری مواد و عکس برداری از ریز ساختارها را دارا می باشد. این آزمایشگاه از سال 93 عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می باشد و همچنین از سال 96 به عضویت قطعی شبکه ی آزمایشگاهی فناوری های راهبردی درآمده است. در حال حاضر مدیریت آزمایشگاه جناب آقای دکتر یوسف مظاهری و با همکاری کارشناس ارشد آزمایشگاه سرکار خانم مریم خانی نور آماده ارایه خدمات به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم داخل و خارج از دانشگاه بوعلی سینا می باشد. امید است با ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه خدمات مطلوب تر یاری فرمایید.