چاپ مقاله تخصصی در سیزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران توسط کارشناس آزمایشگاه

چاپ مقاله تخصصی در سیزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران توسط کارشناس آزمایشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سیزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران ویژه بهار 95 منتشر شد. در این شماره ای مقاله ای تحت عنوان "بررسی و مقایسه آشکارسازهای سامانه‌های تفکیک انرژی و تفکیک طولی موج، در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - بخش اول" به چاپ رسید که نویسندگان آن سرکار خانم مریم خانی نور از دانشگاه بوعلی سینای همدان، سرکار خانم بهناز کاوه از دانشگاه شیراز و سرکار خانم رقیه ذبیحی از مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی می باشند.